Certificering en kwaliteit

kwaliteit1.jpg

Garantie op kwaliteit

CWS-boco hecht veel belang aan een hoge kwaliteit, en er is geen betere manier om die te garanderen dan door externe, onafhankelijke audits. CWS-boco laat zich regelmatig intern en extern auditen om aan de hoogste eisen te kunnen voldoen. Volgende certificaten zijn daar een rechtstreeks gevolg van.

ISO 9001

Het ISO 9001 certificaat bewijst dat CWS-boco met een kwaliteitsmanagementsysteem werkt. Daarmee wordt niet enkel de huidige kwaliteit gemonitord, maar verplicht het bedrijf zichzelf er ook toe om steeds verder te verbeteren.

Omdat de CWS handdoekrollen en matten in Nederland gewassen worden, kan ook het Nederlandse ISO 9001 certificaat hier gedownload worden.

ISO 14001

De ISO 14001 norm is een wereldwijde geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Deze eisen zijn onder andere: voldoen aan wet- en regelgeving, controle van het eigen systeem en continue verbetering. Het werken conform ISO 14001 stelt onze organisatie in staat om continu de focus te houden op onze invloeden op het milieu en verbeteringen in onze manier van werken te verrichten. Wij beschikken inmiddels over de nieuwste norm van dit milieumanagementsysteem -> ISO 14001:2015, de zogenaamde HLS structuur. 

Omdat de CWS handdoekrollen en matten in Nederland gewassen worden, kan ook het Nederlandse ISO 14001 certificaat hier gedownload worden.

RABC en CERTEX

RABC

Het RABC certificaat (Risk Analysis and Biocontamination Control, ook gekend als ISO 14065) geeft aan dat er geen risico op microbiologische besmetting is tijdens het wassen van kledij en handdoekrollen.

Omdat de CWS handdoekrollen in Nederland gewassen worden, kan ook het Nederlandse RABC certificaat hier gedownload worden.

CERTEX

Het CERTEX certificaat is een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor industriële wasserijen.

Omdat de CWS handdoekrollen in Nederland gewassen worden, kan ook het Nederlandse CERTEX certificaat hier gedownload worden.

Der Blaue Engel (The Blue Angel)

Der Blaue Engel is het oudste en meest prestigieuze ecologische label ter wereld. CWS' dispensers voor katoen handdoekrollen werden met dit label bekroond.

Öko-Tex

Het Öko-Tex certificaat geeft aan dat de katoen handdoekrollen van CWS met respect voor mens en milieu geproduceerd worden.

OHSAS 18001

Met het behalen van OHSAS 18001 hebben we aantoonbaar bewezen dat er binnen onze organisatie structureel aandacht is voor de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers en de gevaren en risico’s waarmee zij in het dagelijks werk te maken hebben. We creëren hiermee een goede balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’.